HỆ THỐNG EMAIL

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU TIẾN
(Các đ/c xem password trong file "NguyenHuuTien" ở dưới để vào địa chỉ mail của mình sau đó đổi mật khẩu theo quyền sở hữu riêng của cá nhân)


                                  DANH SÁCH EMAIL GIÁO VIÊN 

Email address

First name

nthuu59c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Hữu

ntthuong74c2nht@hanam.edu.vn

Ng Thị Thu Hương

nvbay79c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Văn Bẩy

pvcanh80c2nht@hanam.edu.vn

Phạm Văn Cảnh

lvdung79c2nht@hanam.edu.vn

Lê Văn Dũng

ntdao81c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Đào

ptgiao80c2nht@hanam.edu.vn

Phan Thị Giáo

pthang81c2nht@hanam.edu.vn

Phạm Thị Hằng

ntth74c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn T Thu Hằng

nthong77c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Hồng

ntthuong81c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn T Thanh Hương

vtthoai83c2nht@hanam.edu.vn

Vũ Thị Thu Hoài

dtqhoa75c2nht@hanam.edu.vn

Đào T Quỳnh Hoa

ltthuyen77c2nht@hanam.edu.vn

Lê T Thanh Huyền

lthuyen82c2nht@hanam.edu.vn

Lã Thị Huyền

lttmai80c2nht@hanam.edu.vn

Lê T Thanh Mai

nttmai79c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn T Tuyết Mai

ttmai77c2nht@hanam.edu.vn

Trần Thị Mai

ttmai86c2nht@hanam.edu.vn

Trần Thanh Mai

pdminh79c2nht@hanam.edu.vn

Phạm Đức Minh

ptnam83c2nht@hanam.edu.vn

Phạm Thị Năm

ddngoc82c2nht@hanam.edu.vn

Đặng Duy Ngọc

ntninh76c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Ninh

ptphuong81c2nht@hanam.edu.vn

Phạm Thị Phượng

nhphuong82c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Huy Phương

ptque74c2nht@hanam.edu.vn

Phan Thị Quế

ntquy83c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Quý

lthsam76c2nht@hanam.edu.vn

Lê T Hồng Sâm

nttam80c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Tam

btthin75c2nht@hanam.edu.vn

Bùi Thị Thìn

ptlthu76c2nht@hanam.edu.vn

Phạm Thị Lệ Thu

ptthuy77c2nht@hanam.edu.vn

Phạm Thị Thuý

dttuan81c2nht@hanam.edu.vn

Đặng Thanh Tuấn

dtntuyen83c2nht@hanam.edu.vn

Đặng T Ngọc Tuyên

nthieu86c2nht@hanam.edu.vn

Nguyễn Thị Hiếu

kthang68c2nht@hanam.edu.vn

Kiều Thị Hằng

btphuong64c2nht@hanam.edu.vn

Bùi Thị Phương

vtthuy86c2nht@hanam.edu.vn

Vũ Thị Thuỷ

ttut87c2nht@hanam.edu.vn

Trần Thị Út

Ĉ
Khánh Đào,
06:51, 3 thg 12, 2013
Comments