Lịch tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Thực hiện từ ngày 21/4/2014 đến ngày 27/4/2014

Lớp trực tuần: 6B – Phượng

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

21/4

Sáng

Chào cờ - Học bình thường - Ký giáo án

Tổ KHTN dự giờ đ/c Hiếu

 

Chiều

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP CỤM TẠI THCS CHÂU GIANG

 

Thứ 3

22/4

Sáng

Học bình thường. Kiểm tra HĐSP đ/c Trung

Tổ KHXH & NV dự giờ đ/c Ngọc

 

Chiều

BDHSG K6,7,8.

 

Thứ 4

23/4

Sáng

Học bình thường. Kiểm tra HĐSP đ/c Trung

 

Chiều

BDHSG K6,7,8

 

Thứ 5

24/4

Sáng

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG CẤP HUYỆN K6,7,8

 

Chiều

Học ôn tập K6,7,8,9

 

Thứ 6

25/4

Sáng

Học bình thường. Nộp báo cáo  tháng

 

Chiều

Học ôn tập K6,7,8,9.


 

Thứ 7

26/4

Sáng

Học bình thường - Bình tuần


 

Chiều

Học bù TKB sáng 2/5

Họp TPT Đội

 

CN

27/4

Sáng


 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Thực hiện từ ngày 14/4/2014 đến ngày 20/4/2014

Lớp trực tuần: 6A – Phạm Hằng

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

14/4

Sáng

Chào cờ - Học bình thường - Ký giáo án

BDHSG K9

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

 

Thứ 3

15/4

Sáng

Học bình thường. BDHSG K9

 

Chiều

BDHSG K6,7

Phòng GD gặp mặt các đội tuyển HSG K9 dự thi cấp tỉnh 

 

Thứ 4

16/4

Sáng

Học bình thường. 

 

Chiều

BDHSG K9; Học K6,7,8

 

Thứ 5

17/4

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án. BDHSG K9

 

Chiều

BDHSG K8.9

 

Thứ 6

18/4

Sáng

THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 TẠI THCS TRẦN PHÚ

 

Chiều

BDHSG K8


 

Thứ 7

19/4

Sáng

Học bình thường - Bình tuần


 

Chiều

Học ôn tập  K9, BDHSG K6,7,8


 

CN

20/4

Sáng

Thi bóng chuyền hơi cụm tại THCS Châu Giang

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Thực hiện từ ngày 7/4/2014 đến ngày 13/4/2014

Lớp trực tuần: 7C – Thu

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

7/4

Sáng

Chào cờ - Học bình thường - Ký giáo án

BDHSG K9

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

 

Thứ 3

8/4

Sáng

Học bình thường. BDHSG K9

 

Chiều

BDHSG K6,7; K8 Học nghề

 

Thứ 4

9/4

Sáng

Học bình thường. 

 

Chiều

BDHSG K9; Học K6,7,8

 

Thứ 5

10/4

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án. BDHSG K9

 

Chiều

BDHSG K8.9

 

Thứ 6

11/4

Sáng

Học bình thường.

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9.


 

Thứ 7

12/4

Sáng

Học bình thường - Bình tuần


 

Chiều

BDHSG K9, Học K7,8


 

CN

13/4

Sáng


 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Thực hiện từ ngày 31/3/2014 đến ngày 6/4/2014

Lớp trực tuần: 7B– Đào

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

31/3

Sáng

Chào cờ - Học bình thường - Ký giáo án

BDHSG K9

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

 

Thứ 3

01/4

Sáng

Học bình thường. BDHSG K9

 

Chiều

BDHSG K6,7; K8 Học nghề

 

Thứ 4

2/4

Sáng

Học bình thường. HỌP HIỆU TRƯỞNG

 

Chiều

BDHSG K9; Học K6,7,8

 

Thứ 5

3/4

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án. BDHSG K9

 

Chiều

BDHSG K8.9

 

Thứ 6

4/4

Sáng

Học bình thường.

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9.

HỌP  HỘI ĐỒNG (16G)

 

Thứ 7

5/4

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

 GV Nộp SKKN về nhà trường

 

Chiều

BDHSG K9, Học K7,8

16g SHCM

 

CN

6/4

Sáng


 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Thực hiện từ ngày 24/3/2014 đến ngày 30/3/2014

Lớp trực tuần: 7A – Hồng

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

24/3

Sáng

Chào cờ - Học bình thường - Ký giáo án

Khảo sát CLHSG Lớp 9 vòng III

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

Chấm Khảo sát CLHSG Lớp 9. Chọn đội tuyển chính thức

 

Thứ 3

25/3

Sáng

Học bình thường. Nộp DS Đội tuyển HSG lớp  chính thức về PGD

Nộp báo cáo tháng

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9


 

Thứ 4

26/3

Sáng

Học bình thường 

 

Chiều

Học K6,7,8,9. 

Họp TPT Đội

 

Thứ 5

27/3

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

 

Chiều

Hội thảo công tác GVCN cấp cụm tại Chuyên Ngoại

 

Thứ 6

28/3

Sáng

Học bình thường.

 

Chiều

Khảo sát CL1/2 HK II: Môn Văn; Anh

 

Thứ 7

29/3

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

 

Chiều

Khảo sát CL1/2 HK II: Môn Toán; Vật lý 6,7; Hóa 8,9

 

CN

30/3

Sáng


 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Thực hiện từ ngày 17/3/2014 đến ngày 23/3/2014

Lớp trực tuần: 8C – Lã Hương

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

17/3

Sáng

Chào cờ - Học bình thường - Ký giáo án

Chấm khảo sát HSG Lớp 9 tại PGD

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

HSGTDTT đi thi

 

Thứ 3

18/3

Sáng

Học bình thường

Thi  HSGTDTT cấp Tỉnh

BDHSG lớp 9

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9


 

Thứ 4

19/3

Sáng

Học bình thường

Thi  HSGTDTT cấp Tỉnh

 

Chiều

Học BD K6,7,8. BDHSG khối 9

 

Thứ 5

20/3

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

Thi  HSGTDTT cấp Tỉnh

 

Chiều

Học K6,7,8.BDHSG K9

 

Thứ 6

21/3

Sáng

Học bình thường.

 

Chiều

BDHSG K9. Học K7,8

 

Thứ 7

22/3

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

 

CN

23/3

Sáng


 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Thực hiện từ ngày 10/3/2014 đến ngày 16/3/2014

Lớp trực tuần: 8A – Tuyết Mai

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

10/3

Sáng

Chào cờ - Học bình thường-Ký giáo án

Tổ KHTN dự giờ đ/c Tuyên

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9


 

Thứ 3

11/3

Sáng

Học bình thường

Tổ KHXH&NV dự giờ đ/c Thìn

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

GVDG cấpTỉnh gặp mặt HS tại THCS Đồng văn

 

Thứ 4

12/3

Sáng

Học bình thường

Thi GVDG cấp Tỉnh tại THCS Đồng Văn

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

 

Thứ 5

13/3

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

Thi GVDG cấp Tỉnh tại THCS Đồng Văn

 

Chiều

Học K6,7,8.BDHSG K9

 

Thứ 6

14/3

Sáng

Học bình thường.

Kiểm tra chuyên đề SDTBDĐH đ/c Hiếu 

 

Chiều

BDHSG K9. Học K7,8

Thi Giải toán trên mạng cấp Huyện (13h30)

 

Thứ 7

15/3

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

Kiểm tra chuyên đề chủ nhiệm đ/c Nguyễn Hằng

 

Chiều

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HSG LỚP 9 VÒNG II (13g30)

 

CN

16/3

Sáng

Luyện tập cầu lông tại trung tâm nhà văn hóa Huyện 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Thực hiện từ ngày 3/3/2014 đến ngày 9/3/2014

Lớp trực tuần: 9C – Hoa

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

3/3

Sáng

Chào cờ - Học bình thường-Ký giáo án

Tổ KHTN dự giờ đ/c Phương Mai

 

Chiều

BDHSGK8. Học K6,7

HỌP HT

 

Thứ 3

4/3

Sáng

Học bình thường

Tổ KHXH&NV dự giờ đ/c Sâm

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

HỌP HỘI ĐỒNG, HỌP CHI BỘ(16g)

 

Thứ 4

5/3

Sáng

Học bình thường

 

Chiều

BDHSG K9,7

 

Thứ 5

6/3

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

Kiểm tra CĐ ĐMKTĐG đ/c Tuyết Mai

 

Chiều

Học K6,97,8

 

Thứ 6

7/3

Sáng

Học bình thường.

 

 

Chiều

BDHSG K6,9. Học K7,8

Nộp tên SKKN về địa chỉ mail nhà trường(2đ/c tổ trưởng)

 

Thứ 7

8/3

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

Nộp đề thi đề xuất HSG K9 về địa chỉ mail nhà trường

 

Chiều

BDHSG K6,9. Học K7,8

LỄKỶ NIỆM 8/3 (16G)

 

CN

9/3

Sáng

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Thực hiện từ ngày 24/2/2014 đến ngày 01/3/2014

Lớp trực tuần: 9B – Ngọc

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

24/2

Sáng

Chào cờ - Học bình thường-Ký giáo án

Tổ KHTN dự giờ đ/c Huy Phương

 

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

 

Thứ 3

25/2

Sáng

Học bình thường

Tổ KHXH&NV dự giờ đ/c P. Hằng

Nộp báo cáo tháng

 

Chiều

BDHSGK7,9. K 8 học nghề

 

Thứ 4

26/2

Sáng

Học bình thường

Thi GVDG cấp Tỉnh phần năng lực

 

Chiều

Học BDK6,7,8,9

Kiểm tra chuyên đề DTHT đ/c Tuyên

 

Thứ 5

27/2

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

Kiểm tra HĐSP đ/c Hồng

 

Chiều

BDHSG K6,9. Học K7,8

 

Thứ 6

28/02

Sáng

Học bình thường. Kiểm tra HĐSP đ/c Hồng

 

Giảng tập GVDG cấp Tỉnh tại Đọi Sơn

 

Chiều

BDHSG K6,8. Học BD K9

 

 

Thứ 7

01/3

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

 

 

Chiều

KHẢO SÁT CLHSG KHỐI 9 TAI THCS NHT

 

CN

2/3

Sáng

 

 

Chiều

            

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Thực hiện từ ngày 17/2/2014 đến ngày 23/2/2014

Lớp trực tuần: 9A – Thìn

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

17/2

Sáng

Chào cờ - Học bình thường-Ký giáo án

Tổ KHTN dự giờ đ/c Trần Thanh Mai

Giảng tập GVDG cấp Tỉnh tại Châu Giang

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

 

Thứ 3

18/2

Sáng

Học bình thường

Tổ KHXH&NV dự giờ đ/c Ninh

 

Chiều

BDHSGK7,9. K 8 học nghề

 

Thứ 4

19/2

Sáng

Học bình thường

Kiểm tra chuyên đề ĐMPPDH đ/c Lê Mai

 

Chiều

Học BDK6,7,8,9

 

Thứ 5

20/2

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

 

Chiều

BDHSG K6,9

 

Thứ 6

21/02

Sáng

Học bình thường

 

Giảng tập GVDG cấp Tỉnh tại Yên Bắc

 

Chiều

BDHSG K6,8. Học BD K9

Kiểm tra chuyên đề dạy thêm, học thêm đ/c Quế

 

Thứ 7

22/2

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

 

 

Chiều

BDHSG K6,9. Học BD K7,8

Kiểm tra chuyên đề BDHSG đ/c Thúy

 

CN

23/02

Sáng

 

 

Chiều

            

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Thực hiện từ ngày 10/2/2014 đến ngày 16/2/2014

Lớp trực tuần: 6C – Ng-Hằng

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

10/2

Sáng

Chào cờ - Học bình thường-Ký giáo án

Tổ KHTN dự giờ đ/c Cảnh

 

Chiều

Học BD K6,7,8,9

HỌP HỘI ĐỒNG(16h)

 

Thứ 3

11/2

Sáng

Học bình thường

Tổ KHXH&NV dự giờ đ/c P-Hằng

 

Chiều

BDHSGK7,9. K 8 học nghề

Họp chi bộ - Lễ kết nạp đảng viên (16h)

 

Thứ 4

12/2

Sáng

Học bình thường

 

Chiều

Học BDK6,7,8,9

 

Thứ 5

13/2

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

 

Chiều

BDHSG K6,9

13h30 PGD họp với HT và GV có HSG đạt giải cấp Huyện

 

Thứ 6

14/02

Sáng

Học bình thường

Giảng tập GVG cấp Tỉnh tại Châu Giang (Tuấn, Lã Huyền)

 

Chiều

BDHSG K6,8. Học BD K9

Kiểm tra hồ sơ giáo án Đ/c Bẩy

 

Thứ 7

15/2

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

 

 

Chiều

BDHSG K6,9. Học BD K7,8

Kiểm tra chuyên đề BDHSG đ/c Thúy

 

CN

16/02

Sáng

 

 

Chiều

            

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Thực hiện từ ngày 03/02/2014 đến ngày 09/2/2014

Lớp trực tuần: 6B – Phượng

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

03/2

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 3

04/2

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 4

5/2

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 5

6/2

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

Nộp báo cáo sau Tết 

 

Chiều

Nghỉ

 

 

Thứ 6

7/02

Sáng

Học bình thường

 

Chiều

BDHSG K6,9

SHCM (16h)

 

Thứ 7

8/2

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

HỌP HIỆU TRƯỞNG

 

Chiều

HỌC ÔN TẬP K6,7,8,9

 

CN

9/02

Sáng

Tập luyện đội tuyển cầu lông tại TT-VH Huyện  

 

Chiều

            

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Thực hiện từ ngày 27/1/2014 đến ngày 02/2/2014

Lớp trực tuần: BGH + CĐ

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

27/01

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 3

28/01

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 4

29/01

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 5

30/01

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 6

31/01

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Thứ 7

01/2

Sáng

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

Chiều

NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

 

CN

02/2

Sáng

 

 

Chiều

            

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Thực hiện từ ngày 20/1/2014 đến ngày 26/01/2014

Lớp trực tuần: 6A – P-Hằng

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

20/01

Sáng

Chào cờ - Học bình thường-Ký giáo án

Nộp bài dự thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn

 

Chiều

BDHSG K6,8,9


 

Thứ 3

21/01

Sáng

Học bình thường

 

Chiều

BDHSG K6,7,9


 

Thứ 4

22/01

Sáng

Học bình thường

Dự lễ sơ kết kỳ I tại PGD (Hữu, Sâm)

 

Chiều

BDHSG K6,7,9

Họp liên tịch

 

Thứ 5

23/01

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

 

 

Chiều

BDHSG K 6,7,8,9

6A LĐ dọn vệ sinh toàn trường

Các lớp dọn vệ sinh tại lớp

 

Thứ 6

24/01

Sáng

KHẢO SÁT CLHSG LỚP 9 CẤP HUYỆN TẠI THCS NGUYỄN HỮU TIẾN

 

Chiều

SƠ KẾT KỲ I
Nộp báo cáo tháng 1

 

Thứ 7

25/01

Sáng

Học bình thường - Bình tuần


 

Chiều


 

CN

26/01

Sáng


 

Chiều

           


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Thực hiện từ ngày 13/1/2014 đến ngày 19/01/2014

Lớp trực tuần: 7C – Thu

Thời gian

Nội dung công việc

Người thực hiện

Thứ 2

13/01

Sáng

Chào cờ - Học bình thường-Ký giáo án

Nộp báo cáo sơ kết kỳ I

 

Chiều

BDHSG K6,8,9

Nộp thống kê chất lượng kỳ I

 

Thứ 3

14/01

Sáng

Học bình thường

 

Chiều

BDHSG K6,7,9

Khám sức khỏe HSG TDTT

 

Thứ 4

15/01

Sáng

Học bình thường

 

Chiều

BDHSG K6,7,9

Nộp danh  sách HSG TDTT

 

Thứ 5

16/01

Sáng

Học bình thường – Ký giáo án

 

 

Chiều

BDHSG K 6,7,8,9

Nộp báo cáo cuộc thi “Biến đổi khí hậu- hành động của em”

 

Thứ 6

17/01

Sáng

Học bình thường

 

 

Chiều

Học BD Khối 6, 7, 8, 9.

 

 

Thứ 7

18/01

Sáng

Học bình thường - Bình tuần

Thi TDTT cấp Huyện

 

Chiều

Học ôn tập K6,7,8,9

Thi TDTT cấp Huyện. Họp BCH HCMHS

 

CN

19/01

Sáng

Thi TDTT cấp huyện

 

Chiều

             HỌP PHHS TOÀN TRƯỜNG

 
Comments