Danh sách học sinh để nhập điểm học kì I - Năm học 2013-2014

Các đ/c tải file của lớp mình dạy (phía dưới) về máy của mình rồi nhập điểm (dùng dấu chấm cho điểm lẻ VD 7.8)  và lưu với tên môn và lớp tương ứng (VD: Anh_6A). Sau khi hoàn thành điểm thì gửi file về địa chỉ mail của nhà trường.
Comments