Thành tích nổi bật

Kết quả thi khoa học kỹ thuật giành cho HS: 
    Ngày 10-11-2013 Phòng GD & ĐT Duy Tiên đã tổ chức thành công cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho HS cấp THCS. 18 trường trong toàn Huyện đã tham gia với 20 sản phẩm do các em HS của các trường thiết kế dựa trên nhiều ý tưởng và xuất phát từ thực tế nơi các em  sinh sống hoặc học tập. Bằng các kiến thức đã học với sự sáng tạo và vận dụng một cách linh hoạt các kiến thức liên môn các em đã sáng tạo ra các sản phẩm có nhiều tính ứng dụng cao. Đây là một sân chơi khá bổ ích cho các em HS say mê nghiên cứu KH, nhằm phát triển khả năng vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn. Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến đã có 3 sản phẩm dự thi (Hệ thống lọc nước giếng khoan bằng than hoạt tính; Kính thiên văn và Hệ thống xử lý chất thải khu công nghiệp) do các bạn HS của các đồng đội Lý; Hóa; Sinh; Địa lớp 9 xây dựng. Trong các sản phẩm đó sản phẩm "kính thiên văn" đạt giải Nhì trong cuộc thi.
Kết quả thi thể dục thể thao cấp cụm:

Kết quả thi CB giáo viên thư viện giỏi cấp Huyện:

Kết quả thi HSG cấp tỉnh năm học 2012-2013:

  

    Thi HSG lớp 9 cấp tỉnh ở 8 môn văn hóa: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sử, Địa, Sinh: Tỉ lệ số học sinh đạt giải 50/80=62.5%, . Trong đó có 2 giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 13 giải khuyến khích. Có 1 đội tuyển HSG đạt giải 100% là: đội tuyển Sinh

          Những HS đã đạt thành tích cao trong thi HSG cấp tỉnh là: em Phạm Thanh Tùng - nhất môn Toán, em Chu Thị Việt Phương - Nhất môn Sinh.

          Những GV có thành tích xuất sắc trong BDHSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh:

            Cô Lê Thị Thanh Mai và cô Vũ Thị Hoa - lãnh đội Sinh 9: Có 10/10 HS dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 7 giải Nhì và 2 giải ba

          Cô Nguyễn Thị Tam và Cô Phạm Thị Phượng - lãnh đội Địa 9: Có 6/10 HS dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải KK

          Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Thầy Đặng Thanh Tuấn, Thầy Phạm Minh Nghĩa - lãnh đội Vật lý 9: Có 6/10 HS dự thi đạt giải, trong đó có 2 giải nhì,3 giải ba và 1 giải khuyến khích

          Cô Lã Thị Huyền và cô Phan Thị Giáo - lãnh đội Hóa 9: Có 4 HS đạt giải, trong đó có 2 giải ba, 2 giải khuyến khích

          Cô Lê Thị Thanh Huyền, Cô Phạm Thị Thúy, cô Đào Thị Quỳnh Hoa - lãnh đội Tiếng Anh 9: Có 8/10 học sinh dự thi đội tuyển chính thức đạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 5 giải ba và 2 giải KK.

          Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, cô Phạm Thị Năm - lãnh đội Sử 9: Có 8/10 HS dự thi đạt giải, trong đó có 7 giải ba và 1 giải KK

          Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, cô Phan Thị Quế - lãnh đội Văn 9: Có 4 HS đạt giải, trong đó có 2 giải Nhì và 2 giải KK

          Cô Trần Thị Mai và cô Nguyễn Thị Thu Hương và Thày Lê Văn Dũng- lãnh đội Toán 9: Có 4 HS đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất; 1 giải Nhì và 2 giải KK.

        

Kết quả thi HSG cấp tỉnh năm học 2011-2012

                - Thi HSG lớp 9 cấp tỉnh ở 8 môn văn hóa: Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh, Sử, Địa, Sinh: Tỉ lệ số học sinh trong đội tuyển chính thức đạt giải 30/35=85,7%, tỉ lệ đạt giải xếp thứ nhất tỉnh. Trong đó có 1 giải nhất, 5 giải nhì, 13 giải ba và 11 giải khuyến khích. Có 5 đội tuyển HSG đạt giải 100% là: đội tuyển Lý, Hóa, Địa, Sử, Tiếng Anh.

          Những HS đã đạt thành tích cao trong thi HSG cấp tỉnh là: em Nguyễn Thị Bích Ngọc - nhất môn Địa lý, em Nguyễn Quang Huy - nhì môn Tiếng Anh, em Lương Ngọc Cường - nhì môn Hóa, em Vũ Thị Kim Anh - nhì môn Địa lý, em Lê Thị Huyên và em Đinh Đại Nam -nhì môn Vật lý

          Những GV có thành tích xuất sắc trong BDHSG lớp 9 dự thi cấp tỉnh:

          Cô Nguyễn Thị Tam và Cô Phạm Thị Phượng - lãnh đội Địa 9: Có 5/5 HS dự thi đội tuyển chính  đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba

          Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Thầy Đặng Thanh Tuấn, Thầy Phạm Minh Nghĩa - lãnh đội Vật lý 9: Có 5/5 HS dự thi đội tuyển chính đạt giải, trong đó có 2 giải nhì, 2 giải ba và 1 giải khuyến khích

          Cô Lã Thị Huyền - lãnh đội Hóa 9: Có 5/5 HS dự thi đội tuyển chính đạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba, 2 giải khuyến khích

          Cô Lê Thị Thanh Huyền, Cô Nguyễn Thị Kim Hồng, cô Đào Thị Quỳnh Hoa - lãnh đội Tiếng Anh 9: Có 3/3 học sinh dự thi đội tuyển chính thức đạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải KK; Có 1 HS dự thi đội tuyển không chính thức đạt giải nhì.

          Cô Nguyễn Thị Thu Hằng, cô Nguyễn Thị Ninh - lãnh đội Sử 9: Có 3/3 HS dự thi đội tuyển chính đạt giải, trong đó có 2 giải ba và 1 giải KK

          Cô Nguyễn Thị Tuyết Mai, cô Phan Thị Quế - lãnh đội Văn 9: Có 4/5 HS dự thi đội tuyển chính đạt giải, trong đó có 1 giải ba và 3 giải KK

          Cô Trần Thị Mai và cô Nguyễn Thị Thu Hương - lãnh đội Toán 9: Có 3/5 HS chính thức dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải ba và 2 giải KK; có 3/4 HS dự thi đội tuyển không chính thức đạt giải ba.

          Cô Vũ Thị Hoa - lãnh đội Sinh 9: Có 2/4 HS dự thi đội tuyển chính đạt giải, trong đó có 1 giải ba và 1 giải KK

          + Thi  giải toán trên máy tính Casio: có 2/5 dự thi đạt giải ba

         Kết quả cụ thể:

STT

Họ và tên

Lớp

Ngày sinh

Điểm

Giải

Môn

1

Nguyễn Quang  Huy

9B

22/09/1997

18

Nhì

Anh

2

Nguyễn Hà Phương

9B

17/09/1997

18

Nhì

Anh

3

Nghiêm Thị Oanh

9B

29/08/1997

17

Ba

Anh

4

Lê Minh Ngọc

9B

3/5/1997

17

Khuyến khích

Anh

5

Nguyễn Thị Bích Ngọc

9B

2/9/1997

18

Nhất

Địa

6

Vũ Thị Kim Anh

9B

9/6/1997

17

Nhì

Địa

7

Nguyễn Thị Thu Hoài

9B

6/6/1997

16

Ba

Địa

8

Đỗ Thuý Quỳnh  Ngân

9B

4/2/1997

16

Ba

Địa

9

Nguyễn Thị Thanh Xuân

9B

20/11/1997

16

Ba

Địa

10

Lương Ngọc Cường

9C

26/05/1997

17

Nhì

Hóa

11

Lê Minh Khuê

9C

25/01/1997

16

Ba

Hóa

12

Nguyễn Thị Thu Hồng

9C

13/04/1997

14

Ba

Hóa

13

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

9C

1/3/1997

14

Khuyến khích

Hóa

14

Phạm Thị Vũ  Linh

9C

20/08/1997

13

Khuyến khích

Hóa

15

Lê Thị Huyên

9C

19/08/1997

17

Nhì

16

Đinh Đại Nam

9C

28/10/1997

16

Nhì

17

Nguyễn Công Anh

9C

9/10/1997

14

Ba

18

Trần Minh Hằng

9C

24/10/1997

14

Ba

19

Trịnh Hồng Sơn

9C

22/02/1997

13

Khuyến khích

20

Nguyễn Thanh Tùng

9C

26/08/1997

13

Ba

Sinh

21

Thạch Thuỳ Chinh

9C

28/03/1997

12

Khuyến khích

Sinh

22

Trần Thị Thu Hiền

9B

5/2/1997

17

Ba

Sử

23

Lê Thị Phượng

9B

24/09/1997

17

Ba

Sử

24

Vũ Thị Lan Anh

9B

11/7/1997

16

Khuyến khích

Sử

25

Vũ Thị Thuỳ Linh

9C

13/09/1997

13

Ba

Toán

26

Bùi Anh Tú

9C

25/04/1997

12

Ba

Toán

27

Trịnh Quốc Trí

9C

4/12/1997

12

Ba

Toán

28

Nguyễn Việt Anh

9C

1/11/1997

11

Ba

Toán

29

Lê Ngọc Cường

9C

16/10/1997

10

Khuyến khích

Toán

30

Nguyễn Đức  Mạnh

9C

29/03/1997

9.5

Khuyến khích

Toán

31

Lê Thanh Hằng

9B

21/06/1997

14

Ba

Văn

32

Nguyễn Thị Ngát

9B

6/10/1997

13

Khuyến khích

Văn

33

Trương Thị Mai Hương

9B

6/9/1997

13

Khuyến khích

Văn

34

Vũ Thuý Loan

9B

11/4/1997

13

Khuyến khích

Văn

 


Comments