THÔNG TIN HS‎ > ‎

Khối lớp 7

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 7A

 

Năm học 2013-2014

STT

 HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

 

1

Lương Quốc

An

10/2/2001

 

 

2

Lê Thị Lan

Anh

24/2/2001

 

 

3

Nguyễn Thị Mai

Anh

20/1/2001

 

 

4

Nguyễn Thị Vân

Anh

29/4/2001

 

 

5

Phạm Quỳnh

Anh

14/12/2001

 

 

6

Trần Ngọc

Ánh

4/2/2001

 

 

7

Nghiêm Xuân

Bách

20/8/2001

 

 

8

Nguyễn Bảo

Chung

14/8/2001

 

 

9

Nguyễn Văn

Công

3/1/2001

 

 

10

Trần Quang

Đại

3/3/2001

 

 

11

Trương Đình

16/6/2001

 

 

12

Lê Tiến

Dũng

22/1/2001

 

 

13

Trần Thị Ánh

Dương

25/6/2001

 

 

14

Trần Thị Nguyệt

Hà

1/11/2001

 

 

15

Ngụy Minh

Hải

22/4/2001

 

 

16

Vũ Công

Hoan

23/10/2001

 

 

17

Trần Thu

Hồng

18/1/2001

 

 

18

Lê Mai

Hương

30/5/2001

 

 

19

Lại Huy

Hưởng

22/4/2001

 

 

20

Đỗ Văn

Huy

4/5/2001

 

 

21

Nguyễn Quốc

Huy

11/1/2001

 

 

22

Nguyễn Hồng

Liên

19/9/2001

 

 

23

Nguyễn Diệu

Linh

16/4/2001

 

 

24

Nguyễn Thị Thùy

Linh

23/6/2001

 

 

25

Phạm Hải

Linh

6/1/2001

 

 

26

Phạm Vũ Thục

Linh

8/8/2001

 

 

27

Tống Thùy

Linh

15/9/2001

 

 

28

Trần Quang

Linh

3/8/2001

 

 

29

Trần Thị

Linh

29/3/2001

 

 

30

Nguyễn Thị Thanh

Mai

28/9/2001

 

 

31

Nguyễn Đức

Mạnh

25/2/2001

 

 

32

Bùi Mai

Phương

16/2/2001

 

 

33

Lương Ngọc

Sơn

17/6/2001

 

 

34

Trần Hoài

Thanh

25/1/2001

 

 

35

Phạm Phương

Thảo

6/3/2001

 

 

36

Phạm Phương

Thảo

26/7/2001

 

 

37

Nguyễn Vũ Chí

Tình

6/3/2001

 

 

38

Nghiêm Thùy

Trang

11/9/2001

 

 

39

Nguyễn Thị Kiều

Trang

3/7/2001

 

 

40

Phạm Thị Ngọc

Trang

21/4/2001

 

 

41

Trương Thị Tố

Uyên

25/11/2001

 

 

42

Ngô Quốc

Việt

1/8/2001

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 7B

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI GHÚ

1

Phạm Thanh

 Hải

 

 

2

Phạm Kim

Anh

25/6/2001

 

3

Lương Thị Thanh

Chúc

21/12/2001

 

4

Phạm Thành

Đạt

30/9/2001

 

5

Phạm Hà

Duy

18/11/2001

 

6

Nguyễn Thu

Hiền

2/9/2001

 

7

Nguyễn Tân

Hoàng

30/10/2001

 

8

Ngô Mạnh

Hùng

29/6/2001

 

9

Nguyễn Việt

Hùng

23/6/2001

 

10

Bùi Thị Lan

Hương

12/4/2001

 

11

Nguyễn Thị Lan

Hương

11/6/2001

 

12

Phan Quang

Huy

21/8/2001

 

13

Nguyễn Quang

Khải

26/10/2001

 

14

Nguyễn Diệu

Linh

 

 

15

Phạm Trà

Linh

26/4/2001

 

16

Nguyễn Hà

Nam

22/1/2001

 

17

Lã Thị Phương

Nhi

1/7/2001

 

18

Hà Phương

Nhung

1/10/2001

 

19

Nguyễn Hồng

Nhung

6/8/2001

 

20

Lê Thị Kim

Oanh

26/8/2001

 

21

Trịnh Tâm

Phúc

15/1/2001

 

22

Trịnh Hoài

Phương

14/8/2001

 

23

Trương Thị Hà

Phương

29/9/2001

 

24

Nguyễn văn

Quyết

11/3/2001

 

25

Lê Như

Quỳnh

13/11/2001

 

26

Nguyễn Thị Diễm

Quỳnh

8/1/2001

 

27

Nguyễn Minh

Tâm

25/6/2001

 

28

Lê Ngọc

Thiện

15/1/2001

 

29

Phạm Quang

Thìn

18/1/2001

 

30

Trần Đức

Thịnh

6/3/2001

 

31

Nguyễn Đức

Thuận

26/1/2001

 

32

Đỗ Thị

Thủy

26/10/2001

 

33

Nguyễn Thị Kiều 

Trang

 

 

34

Trần Thị Huyền

Trang

19/5/2001

 

35

Trần Nguyễn Bảo

Yến

8/9/2001

 


 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 7C

 

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

 

1

Bùi Việt

Anh

7/5/2001

 

 

2

Hoàng Tuấn

Anh

25/4/2001

 

 

3

Lương Việt

Anh

25/5/2001

 

 

4

Ngụy Quyền

Anh

15/10/2001

 

 

5

Nguyễn Thị Vân

Anh

30/9/2001

 

 

6

Nguyễn Trọng

Bằng

5/1/2001

 

 

7

Nguyễn Tiến

Đạt

29/8/2001

 

 

8

Nguyễn Bá

Đức

12/1/2001

 

 

9

Phạm Trung

Đức

20/12/2001

 

 

10

Lã Thị Thùy

Dung

9/4/2001

 

 

11

Trịnh Trung

Dũng

26/6/2001

 

 

12

Nguyễn Thu

Hà

10/12/2001

 

 

13

Mạnh Thúy

Hằng

7/2/2001

 

 

14

Bùi Tâm

Hiền

 

 

 

15

Nghiêm Thanh

Hiền

25/8/2001

 

 

16

Nguyễn Đức

Hiếu

18/3/2001

 

 

17

Đinh Nguyễn

Hoàng

10/1/2001

 

 

18

Nguyễn Thị Lan

Hương

 

 

 

19

Lê Văn

Huy

16/1/2001

 

 

20

Đõ Thị Thanh

Huyền

6/4/2001

 

 

21

Nguyễn Xuân

Khang

23/10/2001

 

 

22

Lương Ngọc

Lâm

22/6/2001

 

 

23

Phạm Khánh

Linh

10/5/2001

 

 

24

Trương Mỹ Diệu

Linh

21/3/2001

 

 

25

Vũ Nhật

Linh

23/4/2001

 

 

26

Ngô Thành

Lực

12/2/2001

 

 

27

Nguyễn Thị Ngọc

Mai

23/8/2001

 

 

28

Nguyễn Tiến

Mạnh

29/10/2001

 

 

29

Nguyễn Hà

Ngân

30/8/2001

 

 

30

Tạ Thị Lâm

Oanh

2/4/2001

 

 

31

Lê Đăng

Quang

8/9/2001

 

 

32

Đào Văn

Quyết

1/9/2001

 

 

33

Nguyễn Như

Quỳnh

2/3/2001

 

 

34

Lê Ngọc

Thiện

22/1/2001

 

 

35

Ngô Đức

Thiện

30/8/2001

 

 

36

Trần Thái Thanh

Thư

4/3/2001

 

 

37

Đặng Huyền

Trang

12/6/2001

 

 

38

Đỗ Thị Vân

Trang

26/5/2001

 

 

39

Nguyễn Thị Thu

Trang

5/8/2001

 

 

40

Phạm Thị Thu

Trang

2/9/2001

 

 

41

Trịnh Hải

Triều

27/11/2001

 

 

42

Đỗ Thị Khánh

Tuyền

24/1/2001

 

 

Comments