THÔNG TIN HS‎ > ‎

Khối lớp 6

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 6A

 

Năm học 2013-2014

 
 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

 

1

Phạm Hải

Anh

20/7/2002

 

 

2

Tạ Thủy

Anh

15/11/2002

 

 

3

Trần Thị Kim

Anh

12/9/2002

 

 

4

Đinh Hồng

Cẩm

24/10/2002

 

 

5

Nguyễn Mai

Chi

21/1/2002

 

 

6

Phạm Tuấn

Đạt

29/5/2002

 

 

7

Nguyễn Tuấn

Dũng

8/8/2002

 

 

8

Lê Thị Hương

Giang

26/4/2002

 

 

9

Nguyễn Hoàng

Giang

22/7/2002

 

 

10

Nguyễn Hương

Giang

12/12/2002

 

 

11

Nguyễn Trường

Giang

8/5/2002

 

 

12

Trịnh Ngọc

Hiếu

14/1/2002

 

 

13

Đinh Huy

Hoàng

18/5/2002

 

 

14

Vũ Xuân

Hùng

15/9/2002

 

 

15

Đỗ Thị Thu

Hường

16/9/2002

 

 

16

Phạm Quang

Huy

16/8/2002

 

 

17

Lê Thương

Huyền

13/2/2002

 

 

18

Nguyễn Thanh

Huyền

17/3/2002

 

 

19

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

13/6/2002

 

 

20

Trịnh Ngọc

Huỳnh

5/4/2002

 

 

21

Nguyễn Văn

Khánh

13/6/2002

 

 

22

Tạ Minh

Khôi

17/6/2002

 

 

23

Nguyễn Phương

Linh

1/7/2002

 

 

24

Trịnh Thị Thùy

Linh

26/1/2002

 

 

25

Phạm Nhật

Minh

7/8/2002

 

 

26

Phạm Quang

Minh

2/5/2002

 

 

27

Nguyễn Thành

Mỹ

7/11/2002

 

 

28

Đỗ Hải

Nam

1/1/2002

 

 

29

Phạm Thị Hồng

Ngân

24/8/2002

 

 

30

Phạm Hồng

Nhung

5/5/2002

 

 

31

Vũ Thị Mai

Nhung

18/6/2002

 

 

32

Lương Cao

Phong

17/5/2002

 

 

33

Nguyễn Thị Hoa

Phúc

23/3/2002

 

 

34

Nguyễn Ngọc

Quyến

10/1/2002

 

 

35

Bùi Mỹ

Tâm

8/2/2002

 

 

36

Nguyễn Mỹ

Tâm

27/8/2002

 

 

37

Phạm Ngọc

Thảo

20/6/2002

 

 

38

Đào Nguyễn Khánh

Toàn

14/10/2002

 

 

39

Nguyễn Thanh

Trúc

12/11/2002

 

 

40

Nguyễn Thành

Trung

6/4/2002

 

 

41

Trần Thanh

Tùng

28/3/2002

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 6B

 

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

 

1

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

25/12/2002

 

 

2

Lê Ngọc

Anh

18/12/2002

 

 

3

Nguyễn Hoàng

Anh

13/11/2002

 

 

4

Phạm Phan Hoàng

Anh

15/10/2002

 

 

5

Nguyễn Thị Mai

Chi

23/10/2002

 

 

6

Nguyễn Minh

Chiến

1/2/2002

 

 

7

Đặng Thành

Công

12/5/2002

 

 

8

Nguyễn Hải

Đăng

7/1/2002

 

 

9

Phạm Minh

Đức

 

 

 

10

Phạm Tiến

Dũng

26/09/2002

 

 

11

Trịnh Tiến

Dũng

5/4/2002

 

 

12

Nguyễn Thuý

Hằng

1/1/2002

 

 

13

Cao Thị Thu

Hiền

20/11/2002

 

 

14

Phạm Thị

Hiếu

5/1/2002

 

 

15

Nguyễn Huy

Hoàng

15/12/2002

 

 

16

Hoàng Đức

Hùng

14/12/2002

 

 

17

Nguyễn Việt

Hùng

15/01/2002

 

 

18

Phạm Xuân

Hương

23/2/2002

 

 

19

Trịnh Thị Kiều

Hương

3/1/2002

 

 

20

Đỗ Thị Minh

Khuê

25/5/2002

 

 

21

Bùi Trần

Kiên

15/04/2002

 

 

22

Phạm Chí

Kiên

 

 

 

23

Hoàng Thị

Lệ

20/01/2002

 

 

24

An Thuỳ

Linh

1/4/2002

 

 

25

Lương Thị Mai

Linh

16/3/2002

 

 

26

Nguyễn Thành

Long

28/01/2002

 

 

27

Phạm Thị Hồng

Ngọc

23/5/2002

 

 

28

Trần Lê  Hoàng

Sơn

11/1/2002

 

 

29

Nguyễn Phương

Thảo

2/11/2002

 

 

30

Phạm Phương

Thảo

20/4/2002

 

 

31

Phạm Thị Phương

Thảo

16/02/2002

 

 

32

Nguyễn Quang

Thiện

2/2/2002

 

 

33

Phạm Thị Thuỳ

Trang

7/1/2002

 

 

34

Trần Thị Hà

Trang

30/3/2002

 

 

35

Trịnh Văn

31/10/2002

 

 

36

Đỗ Thanh

Tùng

27/09/2002

 

 

37

Vũ Thị Hải

Yến

15/5/2002

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 6C

 

Năm học 2013-2014

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

 

1

Trần Mai

Anh

26/05/2002

 

 

2

Chu Quế

Anh

7/7/2002

 

 

3

Đỗ Mai

Anh

25/03/2002

 

 

4

Nghiêm Phạm Hoàng

Anh

 

 

 

5

Phạm Diệu

Anh

28/6/2002

 

 

6

Anh

 

 

 

7

Lê Thị Ngọc

Ánh

 

 

 

8

Nguyễn Việt

Bách

 

 

 

9

Phạm Gia

Bảo

3/9/2002

 

 

10

Đỗ Đức

Chí

27/3/2002

 

 

11

Vương Tuyết

Chinh

 

 

 

12

Nguyễn Hồng

Cương

4/12/2002

 

 

13

Hoàng Tiến

Dũng

4/5/2002

 

 

14

Nguyễn Nhật

Dũng

13/6/2002

 

 

15

Nguyễn Thu

Giang

28/6/2002

 

 

16

Vũ  Tô

Giang

5/4/2002

 

 

17

Phạm Nam

10/9/2002

 

 

18

Vũ Đức

Hiếu

 

 

 

19

Trương Việt

Hoàng

15/6/2002

 

 

20

Nguyễn Thị Thu

Huệ

11/9/2002

 

 

21

Nguyễn Việt

Hùng

 

 

 

22

Nguyễn Thành

Hưng

13/2/2002

 

 

23

Đỗ Thị Thanh

Hương

12/7/2002

 

 

24

Trần Ngọc

Khánh

14/11/2002

 

 

25

Vũ Nguyễn Thanh

Lam

21/10/2002

 

 

26

Trịnh Tùng

Lâm

 

 

 

27

Chu Thị Ngọc

Linh

 

 

 

28

Đinh Thị Thuỳ

Linh

29/11/2002

 

 

29

Hà Khánh

Linh

17/03/2002

 

 

31

Tống Mai

Linh

11/7/2002

 

 

32

Nguyễn Thảo

Ly

16/8/2002

 

 

33

Nguyễn Thị Hồng

Mai

16/06/2002

 

 

34

Trần Nguyệt

Minh

 

 

 

35

Trần Quang

Minh

 

 

 

36

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

18/8/2002

 

 

37

Nguyễn Hương

Quỳnh

1/5/2002

 

 

38

Lương Tuệ

Tâm

 

 

 

39

Kiều Đức

Thịnh

1/4/2002

 

 

40

Đinh Thị Thu

Thuỷ

19/01/2002

 

 

41

Phạm Ngọc

Toàn

 

 

 

42

Phạm Thị Hồng

Vân

 

 

 

Comments