THÔNG TIN HS‎ > ‎

Khối lớp 8

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 8A

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

1

Phạm Thị Lan

Anh

11/11/2000

 

2

Bùi Ngọc Tuấn

Anh

1/1/2000

 

3

Nguyễn Quỳnh

Anh

29/2/2000

 

4

Trần Lan

Anh

25/6/2000

 

5

Trần Tuấn

Anh

10/5/2000

 

6

Bùi Thành

Đạt

20/5/2000

 

7

Ứng Đức

Đồng

8/6/2000

 

8

Nguyễn Đại

Đức

31/7/2000

 

9

Phan Việt

Đức

5/7/2000

 

10

Vũ Văn

Đức

20/2/2000

 

11

Trần Tùng

Dương

17/9/2000

 

12

Vũ Minh

Dương

9/12/2000

 

13

Đặng Lưu

Hà

28/10/2000

 

14

Lê Quang

 

 

15

Nguyễn Hoàng

Hà

9/12/2000

 

16

Nguyễn Thị Mỹ

Hà

24/6/2000

 

17

Phamj Đức

Hải

 

 

18

Đỗ Thị Mai

Hương

3/6/2000

 

19

Đàm Quang

Huy

29/10/2000

 

20

Trương Quang

Khải

15/10/2000

 

21

Trương Quốc

Khánh

2/9/2000

 

22

Bùi Thùy

Linh

31/1/2000

 

23

Lê Diệu

Linh

14/7/2000

 

24

Lê Thị Thùy

Linh

5/7/2000

 

25

Nguyễn Nhật

Linh

23/11/2000

 

26

Trần Hoàng

Long

1/12/2000

 

27

Vương Ngọc

Ly

 

 

28

Nguyễn Quỳnh

Mai

15/3/2000

 

29

Phạm Quang

Minh

19/10/2000

 

30

Trương Nhật

Minh

6/8/2000

 

31

Hoàng Hải

Nga

 

 

32

Nguyễn Quỳnh

Nga

19/3/2000

 

33

Nguyễn Minh

Ngọc

4/3/2000

 

34

Phạm Thanh

Phương

11/8/2000

 

35

Trương Tấn

Sang

13/10/2000

 

36

Nguyễn Tất

Thắng

6/9/2000

 

37

Lê Ngọc

Trung

20/8/2000

 

38

Lê Anh

Tú

18/7/2000

 

39

Bùi Anh

Tuấn

13/7/2000

 

40

Chu Quốc

Việt

5/6/2000

 

41

Nguyễn Huy 

 

 

42

Nguyễn Thị Ngọc

Yến

9/6/2000

 

43

Phạm Minh

Yến

3/4/2000

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 8B

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

1

Lương Thị Ngọc

Anh

25/9/2000

 

2

Tống Thị Vân

Anh

8/8/2000

 

3

Trịnh Ngọc

Anh

3/1/2000

 

4

Lương Thị

Ánh

24/3/2000

 

5

Đoàn Thị Vân

Chi

19/9/2000

 

6

Nguyễn Thùy

Dung

19/1/2000

 

7

Nguyễn Vũ Thùy

Dương

19/6/2000

 

8

Đào Thu

Hà

16/12/2000

 

9

Hoàng Việt

Hà

14/7/2000

 

10

Trần Thu

Hà

2/2/2000

 

11

Nguyễn Thị

Hòa

11/5/2000

 

12

Hà Thu

Hoài

19/4/2000

 

13

Ngô Thị Quỳnh

Hương

15/9/2000

 

14

Vũ Thị Thu

Hường

20/1/2000

 

15

Nguyễn Thu

Huyền

10/2/2000

 

16

Nguyễn Thị Thành

Lam

21/6/2000

 

17

Nguyễn Thanh

Lâm

20/8/2000

 

18

Đặng Kim

Liên

 

 

19

Lê Hiểu

Linh

3/11/2000

 

20

Nguyễn Diệu

Linh

4/2/2000

 

21

Nguyễn Tùng

Linh

28/2/2000

 

22

Nguyễn Đào Mai

Ngọc

6/8/2000

 

23

Trần Thị Bích

Ngọc

16/7/2000

 

24

Trương Kim

Oanh

26/3/2000

 

25

Lê Đức

Phong

19/9/2000

 

26

Trương Thu

Phương

12/8/2000

 

27

Bùi Như

Quỳnh

13/12/2000

 

28

Nguyễn Thị Trúc

Quỳnh

10/9/2000

 

29

Lê Thị Phương

Thảo

13/10/2000

 

30

Nguyễn Thị Minh

Thảo

24/9/2000

 

31

Nguyễn Thị Hồng

Thúy

16/11/2000

 

32

Đặng Thu

Thủy

12/4/2000

 

33

Lại Thu

Trang

7/9/2000

 

34

Nguyễn Quỳnh

Trang

4/2/2000

 

35

Nguyễn Thị

Trang

1/7/2000

 

36

Nguyễn Thu

Trang

26/1/2000

 

37

Phạm Xuân

Trường

26/2/2000

 

38

Lưu Anh

Tú

14/11/2000

 

39

Nguyễn Thị

Tuyết

12/3/2000

 

40

Trịnh Thị

Tuyết

28/2/2000

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP Lớp 8C

 

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

GHI CHÚ

 

1

Trịnh Kiều

Anh

3/2/2000

 

 

2

Nguyễn Thị Vân

Anh

19/8/2000

 

 

3

Bùi Linh

Chi

5/6/2000

 

 

4

Đinh Xuân

Chiến

1/10/2000

 

 

5

Nguyễn Đức

Đạt

 

 

 

6

Nguyễn Khả

Đạt

17/11/2000

 

 

7

Nguyễn Tiến

Đạt

10/4/2000

 

 

8

Vũ  Tiến

Đạt

 

 

 

9

Nguyễn Anh

Đức

20/11/2000

 

 

10

Bùi Thị

Duyên

25/12/2000

 

 

11

Nguyễn Hương

Giang

2/8/2000

 

 

12

Nguyễn Thu

Giang

12/11/2000

 

 

13

Thạch Xuân

Hào

24/5/2000

 

 

14

Nguyễn Tiến

Hiệp

15/3/2000

 

 

15

Lê Ngọc

Hiếu

26/3/2000

 

 

16

Phạm Hoàng Chí

Hiếu

29/9/2000

 

 

17

Phạm Văn

Hoàng

24/9/2000

 

 

18

Đào Thị Thúy

Hồng

28/1/2000

 

 

19

Trương Phi

Hùng

1/11/2000

 

 

20

Trần Quang

Huy

28/8/2000

 

 

21

Nguyễn Mạnh

Khôi

13/12/2000

 

 

22

Vũ Trung

Kiên

29/11/2000

 

 

23

Lê Thị Mỹ

Linh

18/6/2000

 

 

24

Ngô Phương

Linh

17/8/2000

 

 

25

Phạm Thùy

Linh

12/12/2000

 

 

26

Phạm Tuấn

Linh

8/10/2000

 

 

27

Nguyễn Hoàng Tam

Long

30/11/2000

 

 

28

Nguyễn Trần

Long

 

 

 

29

Lê Nhật

Minh

15/11/2000

 

 

30

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

 

 

 

31

Lê Thị Ngọc

Oanh

 

 

 

32

Nguyễn Đức

Sáng

10/9/2000

 

 

33

Nguyễn Khắc

Sơn

22/7/2000

 

 

34

Trịnh Cao

Sơn

1/1/2000

 

 

35

Phạm Hồng

Thúy

 

 

 

36

Kiều Triệu

Toàn

24/6/2000

 

 

37

Đào Thị Thu

Trang

30/3/2000

 

 

38

Nguyễn Thị Huyền

Trang

28/1/2000

 

 

39

Trần Đức

Tùng

 

 

 

40

Đặng Thị Thanh

Xuân

9/5/2000

 

 

 

Comments