Thư viện ảnh

Đ/c Nguyễn Đức Hoàn(trái) và đ/c Nguyễn Đức Doanh (phải) tặng hoa thày và trò nhà trường nhân ngày khai giảng năm học mớiHS toàn trường
                Đội nghi lễ của trường
                      Đội Hồng kỳ 
                        Chi đội 9A
                Chi đội 9B
                        Chi đội 9C
                     Chi đội 8B
                         Chi đội 8C

                  Đón HS lớp 6         Sinh hoạt truyền thống của Đội
 

 Ông Nguyễn Đức Vượng – Chủ tịch UBND Huyện Duy Tiên

Ông Phạm Quang Tình – Hội trưởng HCMHS trường THCS Nguyễn Hữu Tiến

Ông Nguyễn Quang Oánh – Chủ tịch Hội Khuyến học Huyện Duy Tiên

Bà Đào Thị Ngọc Lý – Phó trưởng phòng GD huyện Duy Tiên

Đ/c Nguyễn Thị Hữu – Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Hữu Tiến - 

       đánh trống khai giảng năm học mới


Ông Phạm Quang Tình đại diện HCM HS phát biểu ý kiến và tặng hoa thày và trò

Tiết mục văn nghệ lớp 9B chào mừng năm học mới

Trao thưởng cho những HS đạt thành tích xuất sắc trong hè 2013


ą
Khánh Đào,
01:48, 30 thg 9, 2013
ą
Phạm Cảnh,
01:56, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0311.JPG
(1458k)
Phạm Cảnh,
01:57, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0314.JPG
(1120k)
Phạm Cảnh,
01:58, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0315.JPG
(1037k)
Phạm Cảnh,
01:59, 30 thg 9, 2013
ą
Phạm Cảnh,
01:59, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0317.JPG
(1034k)
Phạm Cảnh,
02:00, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0318.JPG
(1054k)
Phạm Cảnh,
02:00, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0319.JPG
(1056k)
Phạm Cảnh,
02:01, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0320.JPG
(1066k)
Phạm Cảnh,
02:01, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0321.JPG
(1042k)
Khánh Đào,
02:04, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:05, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0324.JPG
(1056k)
Khánh Đào,
02:06, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0325.JPG
(1024k)
Khánh Đào,
02:06, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0328.JPG
(1213k)
Khánh Đào,
02:07, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0329.JPG
(1022k)
Khánh Đào,
02:07, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0331.JPG
(1243k)
Khánh Đào,
02:09, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0332.JPG
(1234k)
Khánh Đào,
02:09, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0333.JPG
(1208k)
Khánh Đào,
02:10, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0335.JPG
(1002k)
Khánh Đào,
02:11, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:11, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0337.JPG
(1008k)
Khánh Đào,
02:12, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:12, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:13, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0341.JPG
(1125k)
Khánh Đào,
02:13, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:14, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:14, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:15, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:16, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:16, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:17, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:18, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:18, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:19, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:19, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:20, 30 thg 9, 2013
ą
IMG_0360.JPG
(1093k)
Khánh Đào,
02:20, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:21, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:21, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:22, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:22, 30 thg 9, 2013
ą
Khánh Đào,
02:23, 30 thg 9, 2013
Comments